Zoeken
  • Dieto

Melganzevoet

Het duurt niet lang meer vooraleer we bomen en struiken gaan aanplanten in ProefTuin BuitenZinnig. Om dit te kunnen doen gaan we, uiteraard, de grond openwerken. Deze open grond trekt soorten aan die dol zijn op juist bewerkte bodem en een pionier die we zeker gaan zien is een plant genaamd Melganzevoet. Wanneer in de stad nieuwe rotondes worden aangelegd met als doel om er beplanting op te zetten, dan zien we dat de eerste plant die opduikt en de rotonde onmiddellijk overwoekert, Melganzevoet is. De plant, vaak aangeduid als onkruid leeft slechts een jaar, maar haar zaden zijn zeker vijf jaar kiemkrachtig; zelfs na vijf jaar in de grond zullen zij, als de omstandigheden juist zijn nog ontkiemen. Wie Melganzevoet wil verwijderen, moet niet wachten tot het kruid in het zaad staat; bij het uittrekken van één plant, zaai je er vervolgens honderden, omdat de zaden op de bodem vallen. Laten we eerst eens nader ingaan op haar naam: De duiding 'Mel' betekent zoveel als meel. Ten eerste heeft de plant bladeren, meestal de bovenste, die eruit zien alsof zij met meel bestoven zijn; zij zijn witter dan de rest van het lover. Ten tweede werden de zaden van de plant in vroeger tijden tot meel vermalen. Haar bladeren hebben de vorm van de poot van een gans, vandaar: ganzevoet.

Vroeger was zij namelijk geenszins een onkruid. Zijn veel bekendere 'neef' (ook daadwerkelijk familie) was niet vanaf het begin der tijden bij ons bekend. Pas in de 13e eeuw werd Melganzevoet naar de achtergrond gedrukt door haar, toen nog Perzische, verwant: spinazie. Melganzevoet lijkt niet alleen op spinazie, zij smaakt ook eender. Een pas ontgonnen veld vol Melganzevoet is dan ook een rijk gedekte tafel. Zoals spinazie slinkt het blad enorm tijdens het koken, maar ze is minstens zo lekker en een Melganzevoetsoep is echter heerlijk. Zodra dit kruid opduikt in ProefTuin BuitenZinnig is het dan ook niet 'opruimen' geblazen, dan wel: oogsten, die heerlijke delicatesse. Net als spinazie kan Melganzevoet nogal eens last hebben van bladluizen. En dan komt het vliegende leger bedriegers van de grond: de zweefvliegen. Zweefvliegen imiteren bijen en wespen met hun strepen en vaak zelfs met hun vlieggedrag. Mannetjes vangen soms een bladluis om een wijfje te imponeren, maar het zijn de wijfjes die de echte bestrijders zijn; zij leggen hun eitjes in de buurt van bladluizenkolonies waarna hun larven de bladluizen verorberen. De zweefvliegen zijn een verademing voor de gehele ProefTuin, want zij zijn de op één na beste bestuivers van allerlei bloemen en bloesems. De nummer is één is, uiteraard, de honingbij. Een leger redt het echter niet alleen op de cavalerie, ook het voetvolk (of beter: vliegvolk) doet haar de slag winnen.

Alles is met elkaar verbonden. In de natuur en ook bij ons, ons mensen. Melganzevoet is een pionier en stichting BuitenZinnig ook. Elkaar ontmoeten hierin kan enkel iets goeds opleveren. Zij is welkom; zij zal ons voeden op meer dan één wijze.


630 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Hop

Konijn