Vrijwilliger.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers (jong en oud, arm of rijk, man of vrouw, ziek of gezond), om ons te helpen. Er is geen speciale kennis voor nodig. Wij vinden het belangrijk, elkaar te ontmoeten, gezamenlijk dingen te doen in het VoedselBos en koffie of thee te drinken. Wij vinden een goed gesprek belangrijk. Wij zijn vooral geïnteresseerd in jou. Ben je net als wij enthousiast geworden, meld je dan hier aan als vrijwilliger.

Aanmelden als vrijwilliger:
Op welke dag(en) bent u beschikbaar

Doneren

 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting met haar activiteiten geen inkomsten verwacht te verkrijgen. De bedragen die nodig zijn om investeringen te doen en voor de exploitatie van de stichting opgezette activiteiten zoals het voedselbos worden verkregen door het verwerven van fondsen of door giften die zijn geschonken door particulieren, bedrijven of instellingen. De op deze manier verkregen gelden worden weer ingezet om nieuwe activiteiten te ontplooien of uit te breiden die passen binnen de doelstelling van de stichting.

U kunt een bedrag naar eigen keuze overmaken naar bankrekening: NL59 RABO 0321 3605 75 t.n.v. Stichting BuitenZinnig. 

Doneren met doorlopende machtiging

U kunt ook bijdragen met een doorlopende machtiging. U heeft er geen omkijken naar. Wij zorgen dat dat de donatie op tijd van uw rekening wordt afgeschreven. 

Wat u hiervoor moet doen? is één van onderstaande formulieren downloaden, 2x printen en invullen. Stuur het geheel op naar:

Stichting BuitenZinnig

Assumburg 131

3328 BD Dordrecht

Per mail versturen mag ook info@stichtingbuitenzinnig.nl

Je ontvangt na ondertekening door onze stichting, één exemplaar voor jou bestemd retour.

Gift

In geld

Gift 

In natura