Duurzaam

Duurzaam, dat is een woord dat je vaak hoort tegenwoordig. Net als de termen People Planet Profit, Circulaire Economie, Ecologisch, Biologisch, CO2-voetafdruk, Biodiversiteit, Bio Based, Cradle 2 Cradle, Low Carbon Dieet, maar wat betekent het als je zo wilt leven?

Er zijn mensen die als het om duurzaamheid gaat, al kleine stappen hebben genomen. Ze eten minder vlees met bijvoorbeeld een vleesvrije dag of ze kopen biologische producten in de supermarkt. Dit is al een flinke stap in de goede richting, maar dan ben je er nog niet. Zo zijn er mensen zoals wij, van Stichting BuitenZinnig, die proberen hoe we nog een stap verder kunnen komen. Wij noemen dit permacultuur. Het is landbouw en het is nog iets meer en het is heel anders als we gewend zijn. Wij leggen geen uitgestrekte graanvelden aan, maar we planten een VoedselBos waarin verschillende gewassen staan die elkaar versterken, notenbomen zoals walnoten en hazelaars, hoogstamfruit zoals appels en peren, maar ook bessenstruiken zoals aalbessen, bramen en frambozen en daar doorheen gaat, kleinvee zoals kippen en schapen. Verder bijen en in de visvijver een tilapia of misschien zelfs een forel. En natuurlijk is er ook de oude vertrouwde moestuin. Alles door elkaar heen eigenlijk net zoals in de natuur, want daar is het van afgekeken. En het werkt want wanneer zag je voor het laatst een boswachter met een schop en een zak kunstmest het bos in lopen? Precies, dit woord hoor je vaak: “DUURZAAM” ….en ….. dit is wat het zou kunnen betekenen ……

Dit is, wat het zou kunnen betekenen

Onze 

kernwaarden:

Duurzaam en

Sociaal+

 

Mono- of wisselcultuur

Wij vinden dat de voedselproductie anders kan. Een boer zet een gewas op zijn land. Dit gewas staat er een half tot driekwart jaar, in de winterperiode staat er vaak niets. Er wordt kunstmest gebruikt en er moet tegen ziektes en plaagdieren worden gespoten. Waar vroeger de boer aan het ploegen was, zag je veel vogels afkomen op de insecten en wormen die vrijkwamen in de opengewerkte grond. Dit zie je langzamerhand steeds minder worden. Deze manier van voedsel verbouwen noemen we een mono- of wisselcultuur. Bij een monocultuur vindt uitputting van de grond plaats door er jaar in jaar uit hetzelfde gewas op te verbouwen. Bij een wisselcultuur verandert het gewas per jaar. Als er bijvoorbeeld aardappels op een stuk grond verbouwd worden mag er het jaar daarop op hetzelfde stuk grond geen aardappels meer verbouwd worden. Dit zal de grond te veel uitputten.

Permacultuur

 
2.3. eerste ontwerpavond.jpg

Permacultuur is een wetenschap voor het ontwikkelen van de dagelijkse leefomgeving op een wijze die ecologisch duurzaam is en economisch stabiel. Stabiliteit is belangrijk als het gaat om voedselproductie. We willen uit ons VoedselBos immers zo veel als mogelijk oogsten. Biodiversiteit is hierin belangrijk en zorgt juist voor een stabiele oogst.

De uitgangspunten van permacultuur zijn; zorg voor de wereld, zorg voor mens en dier en voldoende voedsel voor iedereen.

In tegenstelling tot de traditionele manier van voedsel verbouwen waarbij CO2 vrijkomt bij onder meer het ploegen van de akker, laten wij zo veel als mogelijk de grond met rust. Wij leggen als het ware CO2 vast in de bodem zoals bij elk bos gebeurt. Eénmalig maken wij de bodem bereid voor voedselproductie. Het vervolg van dit proces is aan het VoedselBos zelf, het wordt zo een zogenaamd, gesloten ecosysteem.

2.4. groeilagen.jpg

Permacultuur onderscheid zich van een mono-of wisselcultuur, die gebruik maakt van één groeilaag, omdat het gebruik maakt van 7 verschillende groeilagen:  

      hoge bomen

      lage bomen

      struiken

      kruiden laag

      bodembedekkers

      klimplanten

      knolgewassen

 

Zet hier nog naast, schimmels en de vruchten van de schimmels; zoals paddenstoelen en daarnaast nog waterplanten, dan heb je alle soorten van vegetatie gehad. Het grote voorbeeld van permacultuur, waar het van af is gekeken is het oerbos of oerwoud. Alles groeit en bloeit hier door elkaar heen en draagt vrucht. Uiteindelijk is de opbrengst per hectare groter dan bij de traditionele manier van voedsel verbouwen echter duurt het 10 tot 15 jaar voordat een hoge boom goed vrucht draagt en bij deze manier van voedsel verbouwen moet de oogst handmatig worden binnengehaald.

Groeilagen

Permacultuur ontwerp

In het permacultuur-ontwerp gaat het erom de ecologische hoofdfactoren: zon, wind en water zo goed als mogelijk te combineren. Een model hiervoor is de zgn. zonnecirkel.

Zonnecirkel

Nederland

Dit is de situatie voor Nederland waar we een tekort aan zon hebben.

Zon (fotosynthese) is bepalend voor het groeien van planten.

Wind; Wij willen geen koude oostenwind op onze juist ontspruitende vruchtbomen.

Water; het gaat hier om zoet water waarvan maar weinig op de aarde vrij toegankelijk is. Daarnaast zorgt de zon op de waterspiegel voor reflectie, dus extra fotosynthese.

2.6. zonnecirkel nederland.jpg

Woestijn

In de woestijn is de situatie anders: Hier is een overvloed aan zon en een ernstig tekort aan water. De vegetatie wordt hier gebruikt om het water tegen de zon te beschermen. Een mooi voorbeeld hiervan is een oase in de woestijn. Met deze methode binnen de permacultuur is het mogelijk om verwoestijnde gebieden door menselijk ingrijpen weer vruchtbaar te maken.

2.6. zonnecirkel woestijn.jpg