Werkvisie De Hoop

We zijn ruim vier en een half jaar bezig met de gemeente Dordrecht om een plekje te krijgen voor ons VoedselBos.
De Bildersteeg, Johanna Nabererf, Jeuddorp, de Elzen, de Nieuwe Dordtse Biesbosch, Wilgenwende, Wittensteinpark, Zuidpolder…….. nog nergens een plek voor ons VoedselBos totdat in oktober 2017 directeur Werkvisie De Hoop, Han van den Boogaard onze presentatie zag en ons vroeg “kunnen jullie een ProefTuin maken als voorbereiding op het echte VoedselBos op ons terrein aan de Provincialeweg 70?
Vier en een halve maand later, op 19 maart 2018 kregen wij de sleutel van het gebouw op het terrein van de hoop nr. 80 uit handen van Han van den Boogaard.

1.6. foto overhandiging sleutel.JPG
1.6. logo werkvisie.jpg

Werkvisie De Hoop, met hoofdvestigingen in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk, binnen en buiten de eigen organisatie.

“De Hoop” ggz

De Hoop ggz helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar herstel.

Zij biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

1.7. logo de hoop ggz.jpg

Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

Dorp de Hoop

De Hoop GGZ is gelegen op het Dorp de Hoop aan de Provinciale weg nr. 70 en is ongeveer 11 hectare groot. Stichting BuitenZinnig is gehuisvest in een gebouw aan de ringweg op het dorp

op nr. 80.

Aan de achterzijde van het gebouw start BuitenZinnig met de aanleg van een ProefTuin, op een terrein van ongeveer een halve hectare. Op het terrein bevindt zich een tunnelkas van 8 x 18 meter. De bedoeling is om de groene corridor rond het terrein op een later tijdstip in te vullen als VoedselBos. Dit gebied is ongeveer 3,4 hectare groot.

1.8. dorp de hoop.jpg